2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Atcelts līdzmaksājums par mācībām mūzikas skolā

Smiltenes novada dome lēmusi, ka sākot ar ārkārtas situācijas pasludināšanu valstī, t.i. no 13. marta, tiek atcelts līdzfinansējuma maksājums visiem skolas audzēkņiem par profesionālās ievirzes programmu apgūšanu Smiltenes mūzikas skolā. 

Sākot no 23. marta mācības, līdzīgi kā citās izglītības iestādēs, arī mūzikas skolā, notiek attālināti. Ņemot vērā, ka šādā veidā realizētas profesionālās ievirzes mācību programmas nevar pilnībā realizēt, maksa par mūzikas skolu tiek atcelta līdz ārkārtas stāvokļa izbeigšanai.

Aprīlī vecāki saņems rēķinu par bērna mācībām skolā līdz 13. martam.

Mūzikas skolas pedagogi turpina attālināti strādāt, nodrošinot gan specialitātes, gan mūzikas mācības/solfedžo un mūzikas literatūras, gan obligāto klavieru apguvi.

Smiltenes mūzikas skolas direktora vietniece

Sanita Bukava