2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Atbalstīts projekts jauna pianīna iegādei

Piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu projekta konkursā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, Smiltenes mūzikas skola saņēma 3000 eur lielu finansējumu jauna pianīna iegādei. Tā kā plānotais pianīns maksā 5500 eur, Smiltenes novada dome piekritusi veikt līdzfinansējumu 2500 eur apmērā.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.

Katru gadu iespēju robežās, gan izmantojot pašvaldības līdzekļus, gan arī piesaistot projekta finansējumu, Smiltenes mūzikas skola pilnveido materiāli tehnisko bāzi.

Skolā viena no populārākajām un lielākajām mācību programmām ir klavierspēle. Šobrīd to apgūst 65 audzēkņi. Papildinot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi, Smiltenes mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem tiek nodrošināti mūsdienu prasībām atbilstoši apstākļi.  

Klavieres ir viens no pazīstamākajiem mūzikas instrumentiem un ir ļoti svarīgs palīglīdzeklis dažādu skaņdarbu iestudēšanai. Klavieres plaši izmanto kā soloinstrumentu, kā arī dažādos kameransambļos, lielākā daļa mūzikas skolas audzēkņu klavierspēli apgūst arī kā papildus specialitāti, tāpēc šogad tika plānots iegādāties jaunu pianīnu.

 

Smiltenes mūzikas skolas direktora vietniece

Sanita Bukava