2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Arī šogad tiek sveikti konkursa “Par sasnieguniem izglītībā” laureāti

Kā katru gadu, arī šogad Smiltenes novada pašvaldība un tās Izglītības pārvalde, sadarbībā ar novada skolām, rīkoja konkursu “Par sasniegumiem izglītībā”, lai stiprinātu pedagoga un izglītības iestāžu atbalsta speciālistu profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā un motivētu pedagogus un atbalsta speciālistus radošam darbam.

Tradicionāli konkursa laureātu apbalvošana notika Smiltenes novada Kultūras centrā, kur pulcējās visu izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki, vienlaikus atzīmējot arī Skolotāju dienu.

Šogad pasākums noritēja citādi. Lai izslēgtu pulcēšanās iespēju un ievērotu epidemioloģiskās drošības noteikumus, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš kopā ar pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Grigori devās sveikt konkursa laureātus uz katru izglītības iestādi, kur tikšanās ar skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem notika ārā pie skolas ēkas.

Šogad konkursā “Par sasniegumiem izglītībā” Smiltenes novada pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvu saņēma 30  pedagogi un izglītības iestāžu atbalsta speciālisti. Konkursa laureātus apbalvoja nominācijās par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, radošumā un inovācijās, par atbalstu izglītojamo augstiem sasniegumiem un izglītības iestādes vadīšanā.

Smiltenes  novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš pauda lepnumu par sava novada pedagogiem un atbalsta speciālistiem, kuri ikdienā veic nozīmīgu un šī brīža apstākļos sarežģītu darbu: “Izglītība Smiltenes novadā ir kā stūrakmens novada kopējai izaugsmei. Šodien mēs sakām lielu paldies ne tikai konkursa laureātiem, bet visiem skolotājiem, kuri palīdz izaudzināt nākamos speciālistus – inženierus, skolotājus, mediķus, politiķus u.c.”

Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore teica lielu paldies visiem skolotājiem par viņu pašaizliedzīgo darbu: “Būt par skolotāju ir kaut kas īpašs un mazliet neparasts. Būt skolotājam – tā ir ne tikai liela atbildība, tas prasa  arī īpašu talantu un dotības. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj audzēkņiem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Lai rudens ar savu neatkārtojamo krāsu paleti palīdz katram saglabāt radošumu, izturību un savstarpējo sapratni!”.

Smiltenes novada konkurss “Par sasniegumiem izglītībā 2021”

Nominācija “Sasniegumi audzināšanas darbā”

Baiba Kovala (Grundzāles pamatskola)
Agita Brikmane (Smiltenes novada speciālā pamatskola)
Aida Vilka (Palsmanes pamatskola)
Sarma Bērziņa (Raunas pamatskola)
Undīne Fiņko (Raunas pamatskola)
Iveta Kalniņa (Smiltenes vidusskola)
Ginta Grigule (Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”)

Nominācija “Izglītības iestādes vadīšana”

Vita Andersone (Gaujienas pamatskola)
Inese Raiskuma (Smiltenes vidusskola)

Nominācija “Sasniegumi mācību darbā”

Liena Avotiņa (Bilskas pamatskola)
Aida Dundare (Smiltenes novada speciālā pamatskola)
Inga Švēde (Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde)
Ausma Ozoliņa (Variņu pamatskola)
Laima Ābrama (Variņu pamatskola)
Rūta Rateniece (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)

Māra Kovriga (Raunas pamatskola)
Monta Konstante (Smiltenes vidusskola)
Ģirts Kātiņš (Smiltenes bērnu un jauniešu sporta skola)
Ingars Grēns (Smiltenes bērnu un jauniešu sporta skola)
Liene Kazaka (Launkalnes sākumskola)
Inga Rācene (Smiltenes mūzikas skola)

Nominācija “Sasniegumi radošumā un inovācijās”

Agnija Pērkone (Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”)
Dace Lazdiņa (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)
Rūta Kliesmete (Gaujienas pamatskola)
Juris Krūze (Blomes pamatskola)
Inguna Kudlāne (Smiltenes vidusskola)
Inguna Slapjuma (Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”)
Lāsma Serdāne (Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”)
Dagnija Pakalne (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola)

Nominācija “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem”

Inga Strazdiņa (Smiltenes mūzikas skola)

 

Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore novēl, lai katram izglītības jomas speciālistam prieks izbaudīt nenovērtējamos prieka mirkļus, kurus sniedz bērnu mirdzošās acis un audzēkņu izaugsme!

 

Informāciju sagatavoja Smiltenes novada pašvaldības

Izglītības pārvaldes metodiķe

Līga Ice