2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Ar labiem panākumiem piedalās R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

Piedalīšanās Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursā Smiltenes vidusskolā jau kļuvusi par tradīciju. Šogad savus literāros darbus žūrijai iesniedza 8.b klases skolnieces Marta Kulberga un Lienīte Daibe. Abas meitenes izvēlējās tematu “Lauku sētas raksturojums Rūdolfa Blaumaņa pasakā “Velniņi””. Lienīte par paveikto – vispusīgu lauku sētas atklāsmi saņēma atzinību, bet Marta – pateicību.

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkurss notiek jau 15.gadu. To rīko ar mērķi – veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi Rūdolfu Blaumani, viņa dzīves un darba vietu “Brakiem”, kā arī – attīstīt jauniešu radošā un pētnieciskā darba iemaņas. Konkursu organizē Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Darbu temati 7.-9.klašu skolēniem:

Braku kalnā uzkāpjot;
Lauku sētas raksturojums Rūdolfa Blaumaņa pasākā “Velniņi”;
Par ko pieaugušie skumst, par to daudzreiz bērni priecājas.

Darbu temati 10.-12.klašu skolēniem:

Kas būtu Latvija bez Rūdolfa Blaumaņa;
Par ko sapņo Rūdolfa Blaumaņa lugas “Indrāni” varoņi;
“Bez darba vārdi “cīnīties”, “censties” paliek tukšas skaņas.”

Žūrija vērtēja skolēnu darbu sasaisti ar Rūdolfu Blaumani un viņa daiļradi, satura mērķtiecīgu argumentāciju un domu oriģinalitāti, latviešu valodas literāro normu ievērošanu.

Vērtēšanas komisijā strādāja: Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītāja, biedrības “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja Zinta Saulīte, Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vecākā speciāliste Anna Kuzina, latviešu valodas un literatūras skolotāja Mārīte Breikša un grāmatu redaktore Sanita Dāboliņa.

Konkursā šogad piedalījās 163 septīto līdz divpadsmito klašu skolēni. Uz noslēguma sarīkojumu, kas notika 7.decembrī no Smiltenes vidusskolas tika uzaicināta Lienīte Daibe ar vecākiem un latviešu valodas un literatūras skolotāju Janu Vīksnu.

Radošs un atraktīvs pasākums

“Pasākums bija ļoti saistošs un atraktīvs. To vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris. Pirms apbalvošanas visi viesojāmies Rūdolfa Blaumaņa “Brakos”,” stāsta Lienīte Daibe. “Es tur biju pirmoreiz. Aplūkojot seno lauku sētu, viegli varēju iztēloties, kā tur darbojās pasakā aprakstītie velniņi,” smaida Lienīte. “Pēc viesošanos “Brakos” piedalījāmies dažādās meistardarbnīcās, kas notika Ērgļu saieta namā. Arī apbalvošana bija ļoti sirsnīga, tika lasīti fragmenti no skolēnu darbiem, minētas katra autora spēcīgās puses.

Piedalīšanās šādos konkursos – tā ir iespēja iepazīt tuvāk rakstnieka darbus dažādos rakursos un labāk apzināties sava darba stiprās un vājās puses. Šī pieredze palīdz izvirzīt jaunus mērķus. Konkursā piedalījos arī pagājušajā mācību gadā. Tad rakstīju darbiņu par Rūdolfa Blaumaņa noveli “Nāves ēnā”, taču iepriekšējā reizē tik labi neveicās.” Bet novele ļoti uzrunāja. Tāpat kā Rūdolfa Blaumaņa luga “Skroderdienas Silmačos”, ko kopā ar ģimeni pirms vairākiem gadiem noskatījos Smiltenes Jāņkalna estrādē

Skolā Lienītei mīļākie mācību priekšmeti ir mūzika, vizuālā māksla un literatūra. Pēc devītās klases viņa turpinās mācības vidusskolā. Par nākotnes profesiju šobrīd vēl domā. Iespējams, tā būs saistīta ar bioloģiju vai svešvalodām.”

Lienīte ir arī Smiltenes Mūzikas skolas audzēkne. “Spēlēju klarneti un kā otru mūzikas instrumentu klavieres.”

Blaumanis – joprojām viens no jauniešu mīļākajiem autoriem

“Lienīte un Marta ir uzcītīgas, draudzīgas un atsaucīgas, par abām varu teikt tikai to labāko,” atzīst skolotāja Jana Vīksna. “Lienītei ir ļoti spilgta iztēle. Viņa jau no pirmajām klasēm ir liela grāmatu lasītāja. Vairākkārt aktīvi iesaistījusies Bērnu un jauniešu žūrijā.

Jauniešiem Rūdolfs Blaumanis joprojām ir viens no mīļākajiem autoriem. To apliecina arī lielais konkursa dalībnieku skaits. Ikdienā, strādājot skolā, mani patīkami pārsteidz tas, cik skolēni Rūdolfa Blaumaņa darbus lasa ļoti mūsdienīgi.”

Skolotāju Janu Vīksnu pašu Rūdolfa Blaumaņa darbi uzrunā ar savu sirsnību, attēlotajiem raksturiem, kuros nav pārspīlējumu, bet viss kā dzīvē – katrs cilvēks ar savām veiksmēm un trūkumiem. Skolotājai tuvākās Rūdolfa Blaumaņa lugas – “Ugunī”, “Pazudušais dēls”, “Indrāni”, kurās katrā dzīves periodā var atrast ko jaunu. Janas Vīksnas mīļākā Blaumaņa atziņa – “Es gribu sirdi pret sirdi…”

Baiba Vahere