2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Apstiprina saistošos noteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

Šī gada 22. februārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 4/23 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem”. Saistošie noteikumi stājas spēkā šī gada 7. martā.

Saistošo noteikumu mērķis ir atbalstīt vecākus, kuri bērnu, saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” noteikto kārtību, reģistrējuši pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē, taču kapacitātes trūkuma dēļ bērns tajā nav uzņemts.

Saistošie noteikumi ierosināti, lai mazinātu rindas uz Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, atbalstītu jaunos vecākus, sniedzot balansu starp darba un ģimenes dzīvi laikā, kad bērnu nav iespējams atstāt Pašvaldības nodrošinātā pirmsskolas izglītības iestādē.

Atbalsts attiecas uz bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, šajā teritorijā deklarētai jābūt arī vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvietai. Līdzfinansējumu var saņemt no bērna pusotra gada vecuma līdz obligātās apmācības programmas uzsākšanai. Pakalpojuma summa tiks segta tādā apmērā, kas atbilst izdevumiem par vienu bērnu tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts, kas atrodas pēc iespējas tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai.

Lai būtu iespējams finansēt bērna uzraudzības pakalpojumu, tā sniedzējam, balstoties uz Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumiem Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Jābūt reģistrētam Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
  • Jāspēj sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenēs;
  • Jābūt noslēgtam līgumam ar bērna vecākiem vai likumisko pārstāvi;
  • Jāspēj nodrošināt bērnu uzraudzīšanas pakalpojumu ilgāk nekā 4 stundas dienā, sadarbojoties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi vai citu tās nozīmētu izglītības iestādi. Jābūt spējīgam pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt attiecīgajā vecumposmā paredzēto izglītības programmas apguvi.

Dokumentus par finansējuma piešķiršanu jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, kas pieņem lēmumu par tā saņemšanu.

Līdzfinansējumu nepiešķir par tām dienām, kad pakalpojuma sniedzējs, piemēram, aukle bērnu uzraudzījusi mazāk nekā 4 stundas vai bērns bez attaisnojoša iemesla nav saņēmis pakalpojumu.

Plašāku informāciju par saistošajiem noteikumiem un pieteikšanās kārtību līdzfinansējumam var iegūt ŠEIT.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste