2023. gada 4. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aprīlis PII “Pīlādzītis”

Ai zaķīti, garausīti,

Kā es tevi sen gaidīju!

Ar raibām oliņām,

Ar kadiķu ziediņiem!

Kad no ziemas priekiem un aukstā laika   visi mazliet noguruši, ar nepacietību tiek gaidīts pavasaris! Pavasara ieskaņās tika svinētas Lieldienas un Joku diena! PII “Pīlādzīša” audzēkņi kopā ar grupu personālu krāsoja raibu raibas  oliņas, ripināja, noskaidroja, kuram ola ir visspēcīgākā, protams, neizpalika arī degustācijas. Iepazinās ar dažādiem Lieldienu svētku ticējumiem un apguva svētku tradīcijas. Pīlādzīša teritorijā bērnus gaidīja un pārsteidza Lieldienu zaķis, kurš bērnus aicināja rotaļās, šūpoties, dziedāt un izkustēties. Paldies,  PII “Pīlādzītis” pirmsskolas skolotājai Guntai Mežulei par iniciatīvu! Neizpalika arī interesanti un gaumīgi izjokošanas triki, ne tikai no mazajiem pīlādzēniem, bet arī no lielajām pīlādžodziņām.  

Svētki ir tas laiks, kad vairāk aizdomājamies par cilvēkiem, kuri ir mums līdzās.  Par cilvēkiem, kam ir dažādas veselības likstas, par tiem, kas ir vientuļi un veci. Tāpēc “Zaķēnu” un “Rūķu” grupas audzēkņi krāsoja oliņas, gatavoja pārsteigumu dāvaniņas Smiltenes pilsētas pansionāta iemītniekiem. Paldies bērnu vecākiem par atbalstu!

Aprīļa mēnesī bibliotēka izsludināja  konkursu “Sapnis par bibliotēku”, kurā aktīvu dalību veica “Rūķu” grupa. Domājot par apkārtējās vides saudzēšanu, sava ķermeņa veselību bērni kopā ar personālu pagatavoja “Veselīgo dzērienu automātu”, no lietām, kuras parasti izmet atkritumos (kartona kastēm, plastmasas pudelēm, vāciņiem u.c.) “Veselīgo dzērienu automāts” paredzēts,  lai relaksētos starp grāmatu lasīšanu, darbu pie datora vai tematisko pasākumu laikā.

Iestājoties siltajam laikam, saulei acīs spīdot, kā mazie tā lielie pīlādzēni  uzplauka kā pirmie krokusiņi puķu dobē! Vidējā vecumposma  un lielākās grupas bērni  devās  pavasari lūkot uz Jāņu kalnu, Cērtenes pilskalnu, savukārt mazie pīlādzēni baudīja  un iepazina  pavasara brīnumus PII “Pīlādzīša” teritorijā.

Visi “Pīlādzīša” audzēkņi, atbilstoši savam vecumposmam un individuālajām spējām vēroja, pētīja, izzināja, ar maņām sajuta, saklausīja, sagaršoja pavasari. Tāpat arī sēja, plaucēja zarus, zīmēja, gleznoja, aplicēja, veidoja,  konstruēja visu ap un par pavasari!

Aprīlī ik gadu norisinās Lielā talka, kura pulcē mazus un lielus talkot gribētājus, lai mūsu Latvija reiz būtu zaļākā un sakoptākā zemīte plašajā pasaulē. Ņemot vērā situāciju valstī un ierobežojumus par pulcēšanos, PII “Pīlādzītī” Lielā talka netika organizēta, bet tās ietvaros darbinieki tika aicināti  no 19.04.-23.04. talkot individuāli, sev vēlamajā laikā, lai uzkoptu bērnudārzam pieguļošo teritoriju. Kopā ar mūzikas skolotāju Lāsmu Serdāni pērnās lapas grāba un uz lielo kaudzi nesa  “Bitīšu” grupas bērni, kuru jautrās čalas un darbošanās prieks bija neviltots, jo pēc dažiem mēnešiem bērni dosies uz skolu, tāpat kā  “Mārīšu” grupas bērni, kas  kopā ar savām skolotājām un auklīti talkoja gan PII “Pīlādzīša” teritorijas pievārtē, gan lasīja atkritumus Jāņu kalnā.

Lai saulaini un silti! Linda Purmale PII “Pīlādzītis” pirmsskolas skolotāja