2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Apes pirmsskolas izglītības iestādei “Vāverīte” sanāk!

Zem priežu šalkām, pilsētas trīs ielu ieskauta, jau septiņdesmit trešo gadu darbojas Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”. Kāpēc “Vāverīte”? Tādēļ, ka teritorijā patīk uzturēties vāverēm, kas, lēkājot pa priedēm un sētu, izrādās pašas un izved pastaigā savus mazos vāverēnus. Savulaik mūzikas skolotāja Marika Čerņavska sarakstīja “Vāverēnu” himnu, un grupiņas ieguva īpašus un tikai viņiem raksturīgus nosaukumus: “Riekstiņi”, “Vāverēni”, “Kodoliņi” un “Čiekuriņi”.

Jaunajā mācību gadā iestādē tiks īstenotas trīs programmas: vispārējā pirmsskolas izglītības programma,  speciālā izglītības programma bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Tās apgūs 84 bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem.

Bērnudārzs lepojas ar saviem darbiniekiem, kuri darbu veic ar mīlestību un apziņu, ka katru dienu ir jāpilnveidojas, lai spētu nodrošināt bērniem saistošas un mūsdienīgas aktivitātes. To iestādes pedagogu piedalīšanās semināros un metodisko darbu skatēs, kad viņas savu veikumu prezentē ne tikai novada, bet arī valsts mērogā. PII ”Vāverītes” kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos kopienas svētkos, sadarbojoties ar Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolu, vietējo tautas namu. Vēl nupat, Apes pilsētas 95. jubilejas svinību dienā, bērnudārza teritorijā tika uzburta īstena rotaļu un pasaku valstība, kas uz draudzīgu kopā būšanu aicināja ne tikai vietējos bērniņus, bet arī viesus no tuvienes un tālienes.

Ikgadēja iestādes tradīcija ir bērnu, darbinieku un vecāku rudens talka, lai uzkoptu un labiekārtotu teritoriju. Bērnudārzam ir skaists, labiekārtots pagalms, kur Velo trasītē bērni var gūt pirmās iemaņas satiksmes noteikumos, tā ir aprīkota ar luksoforiem un ceļa zīmēm.  ES Integrācijas fonda atbalstītā “Ape rada un dara” projekta rezultātā uzstādīta siltumnīca un augstās dārzeņu dobes, kur mazie ne tikai mācās un izaudzē dažādas dabas veltes, bet arī mācās atbildību pret darāmo un darba tikumu.

Kā mācīšanās forma, ko atzīst vecāki un skolotājas, ir ģimeņu izstrādāto projektu prezentācijas. Piedaloties šādā aktivitātē bērnu vecāki iepazīst uzdevumus, kas jāapgūst pirmsskolas programmā. Iestādes darbinieki priecājas par atsaucīgajiem vecākiem, kas mācību procesu ļauj padarīt saistošāku, iepazīstinot arī ar savu darbu un vaļaspriekiem.

Daudz tiek strādāts pie pētniecisko un digitālo prasmju apguves. Iestādē ir 2 interaktīvās tāfeles, 10 planšetdatori un  digitālās lupas, Bee roboti (robots-bite, kas attīsta bērnu matemātikas un pašizpausmes prasmes) un Photon robots (robots, kas palīdz bērniem apgūt mūsdienu laikmeta pamatiemaņas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, attīsta prasmes dažādos radošos veidos meklēt risinājumus problēmām, ko izmanto 5 -7 gadīgi bērni.

Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatām un veicinātu lasītprasmes apguvi, tiek veidota regulāra sadarbība ar Apes pilsētas Bērnu bibliotēku. Šajā mācību gadā vislielākā uzmanība tiks pievērsta bērnu grāmatām un lasītpriekam. Turpinās darbu pie saskarsmes un sadarbības prasmju pilnveidošanas. Jaunajā mācību gadā tiks turpināta iekštelpu un āra vides labiekārtošana.

Laiks ir rādītājs spējai mīlēt, izdzīvot un pielāgoties. To ļoti veiksmīgi ir pierādījis “Vāverīte”  kolektīvs, kas visus šos gadus ir bijis lielākos vai mazākos laika griežos, kad jāspēj pielāgoties ikdienas prasībām, augt savā profesionālajā izaugsmē un nodrošināt pirmsskolas izglītību, kādu pieprasa sabiedrība  un vecāki.

Apes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iluta Apine, “kā vēsta ķīniešu sakāmvārds: kad pūš pārmaiņu vēji, vieni būvē aizsargvalņus, citi – vējdzirnavas. Sveicu ar jauno mācību gadu un novēlu, lai visi kopā mēs esam komanda, kas 2023./2024. mācību gadā kļūs par vējdzirnavām, kas dod enerģiju un gaismas staru viens otram!”

 

Iluta Apine

Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja

 

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste