2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Amatā apstiprināta Raunas pamatskolas direktore Agnese Rode-Danšina

Trešdien, 2023. gada 26. jūlijā,  Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē par Raunas pamatskolas direktori iecelta Agnese Rode-Danšina, kura darba attiecības uzsāks ar 7. augustu.

Smiltenes novada Izglītības pārvalde organizēja konkursu uz Raunas pamatskolas direktora amatu, kas 2023. gada 1. jūnijā tika izsludināts ar pieteikšanās termiņu līdz 2023. gada 25. jūnijam. Konkursā pieteicās trīs pretendenti un tas noritēja divās kārtās. No trīs pretendentiem kā piemērotāko konkursa komisija izvirzīja Agnesi Rodi-  Danšinu.

Agneses Rodes-Danšinas profesionālā pieredze saistīta ar izglītības jomu jau no  2017. gada, kad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā ar mājturības un tehnoloģiju/vizuālās mākslas skolotāja kvalifikāciju. Iegūts arī izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā ar specializāciju izglītības vadībā. Darba pieredze izglītībā jau no 2012. gada kā skolotājai, no 2017. gada aizvadīti Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas direktores amatā.

No aprīļa līdz šim, Agnese strādāja Smiltenes novada Izglītības pārvaldē par pedagogu karjeras konsultantu un izstrādāja karjeras izglītības programmu vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm. Apņēmības pilna Agnese vēl apgūst Biznesa vadības koledžā grāmatvedību un finanšu plānošanu.

Stāstot par pamatskolas attīstības vīziju, Agnese Rode-Danšina stāsta: “Raunas pamatskolu redzu kā stabilu un stipru izglītības iestādi Smiltenes novadā, kura sadarbojas arī ar citām novada izglītības iestādēm. Īpaši svarīga sadarbība ir ar Smiltenes vidusskolu, lai radītu pēctecību. Kā arī, lai varētu pēc iespējas vairāk iedot skolēniem un celt viņu zināšanu līmeni, svarīga ir sadarbība starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem, visiem kopā ir jābūt stiprai komandai. Lai komanda būtu stipra, ir jārūpējas par labbūtību skolā un skolas kopienā.”

Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

 Smiltenes novada pašvaldības digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists