2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aizvadīts Smiltenes novada jauniešu forums – skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem

29.martā, Blomes tautas namā norisinājās Smiltenes novada jauniešu forums – skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem. Foruma galvenais mērķis bija domapmaiņa un jaunas sadarbības veidošana. Forumu organizēja un vadīja Smiltenes novada jaunatnes darbinieces Klinta Bernarte, Justīne Buliņa un Ilze Zīriņa. Forums tika realizēts  projekta “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā” ietvaros, kurš īstenots no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma.

Uz forumu tika aicināti visu Smiltenes novada pamatskolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un to apmeklēja jaunieši no Bilskas, Blomes, Apes, Grundzāles, Palsmanes, Raunas, Variņiem, Drustiem, Gaujienas un Smiltenes. Dienas pirmajā daļā jaunieši strādāja grupās, pēc pasaules kafejnīcu metodes, īsā laikā apkopojot visu jauniešu viedokļus par četrām dažādām tēmā: Es un mēs, skolēnu pašpārvaldē; Jaunieši mūsu pagastā un novadā; Izaicinājumi; Nākotnes iespējas (varēšu, gribēšu, darīšu). Darba grupas vadīja jaunatnes darbinieces un Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece projektu un mūžizglītības darbā Gunta Grigore un fiksēja jauniešu viedokļus. Vēlāk katra grupa veidoja apkopojošu prezentāciju par savu tēmu un notika arī diskusijas, kurā ar  jauniešiem kopā bija arī izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. Edgars uzteica jauniešu aktivitāti un spēju tik īsā laikā izcelt gaismā vairākas būtiskas lietas un mudināja jauniešus atcerēties, ka viņi ir tie, kas ir vēl pēdu virs zemes un viņiem ir jāprot dzīvot pāri vispasaules izaicinājumiem un jāļaujas, lai pieagušie būtu viņu atbalsts labvēlīgam lidojumam. Šī sadaļa izgaismojas būtiskas lietas par to, kā jaunieši jūtas gan skolā, gan pagastā, gan novadā, ar kādiem izaicinājumiem viņi sastopas ikdienā, kā arī izgaismoja iespējas nākotnē. 

Pēc pusdienu pārtraukuma, lai gan varētu domāt, ka jau noguruši, jaunieši ar daudz lielāku sasvstarpējo sadarbību metās otrājā dienas daļā, kur viņu uzdevums bija radīt ideju un to attīstīt līdz pasākuma plānam. Šajā sadaļā jaunieši darbojās ar viņiem vēl vienu jaunu metodi, kā apkopot idejas un sadarbībā ar citiem tās attīstīt, vēlāk katra grupa izvirzīja 3 idejas no kurām balsošanas rezultātā tika izvēlēta viena tālākai attīstībai. Dienas rezultātā tika iegūtas trīs attīstītas idejas, trīs blokos: Izklaide un fiziskās aktivitātes;  Radošās darbnīcas un meistarklases; Saruna, diskusijas un pieredzes stāsti. 

Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja šīs idejas radīt par reālām, kuras apvienosies Smiltenes novada jauniešu vasaras ieskaņas festivālā, jūnija sākumā. 

Projekts “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Rakstu sagatavoja: Justīne Buliņa, Smiltenes novada jaunatnes darbiniece