2023. gada 24. marts
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aizvadīts Smiltenes Mūzikas skolas 65 gadu jubilejas koncerts!

Oktobra simfonijai skanot, 22.oktobrī dzimst jauns stāsts par mūziku, jo Smiltenes Mūzikas skola svin 65 gadu jubileju!

  1. gada 1. oktobrī durvis pirmo reizi ver smilteniešu izsapņotā un izlolotā mūzikas skola bērniem un tobrīd – arī pieaugušajiem, ne tikai bagātinot brīvā laika pavadīšanas iespējas, bet pilnībā mainot pilsētas kultūras dzīvi. Mainot uz košāku, skanīgāku, vērtīgāku.

Visam pamatā šo 65 gadu laikā vienmēr ir bijis cilvēks. Mūziku līdz matu galiņiem mīlošs cilvēks – katrs skolēns, kurš apņēmies apgūt nošu mākslu; katrs skolotājs, kurš kā nedziestoša bāka rāda ceļu pretim mūzikai; katrs absolvents, kurš glabā un tālāk nodod mūzikas mīlestību; katrs kurš ieliek savas sirds gabaliņu, lai viss sanāktu.

Smiltenes Mūzikas skolas 65 gadu jubilejas koncertu atklāja mūsu jaunākie audzēkņi, kas, neskatoties uz tikko aizvadīto vasaru, bija gatavi kāpt uz skatuves. Koncertu iesāka klavieru skolotājas Zaigas Petrovskas audzēkne Meivisa Supe, tad skanēja Guntas Druskas audzēkņa Rodrigo Bukava klavieru solo un Aijas Krūzes audzēknes, vairāku konkursu laureātes, Paulas Šūteles flautas solo, kur pavadījumu spēlēja Inguna Balode. Koncertā piedalījās arī I. Balodes audzēkne – 12 Starptautisku konkursu laureāte Tīna Rieksta un Ingas Strazdiņas audzēkne Selīna Dorše.

Koncerta turpinājumā skatītājus priecēja skolotājas Ingas Sīmanes skolnieču Katrīnas Rozītes un Alīnas Maijas Saidrās vijoļu duets. Skolotājas gandarījums un piepildījums ir vijolnieku ansamblis, koncertā skolotāja muzicēja kopā ar savām meitenēm un kolēģi Jāni Žagariņu ar saviem audzēkņiem kopīgi atskaņojot U. Stabulnieka sen zināmo un sirdi sildošo “Nāk rudens”. Ģitāru trio Andris Skujiņš, Renārs Vikmanis un Rūdolfs Indrēvics priecēja arī ar savu priekšnesumu.

          Jubilejas koncertu caurvija stāsts, kur tika pieminēts ik katrs šodien skolā strādājošais pedagogs, arī kolēģi no Apes, kas skolai pievienojušies novadu reformas rezultātā.  Īpaši godināti tika tie, kam Smiltenes Mūzikas skola ir bijusi sirdij tuva un mīļa lielāko mūža daļu. Koncertu baudīja un sirdi sildošus vārdus teica Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs, kurš pats līdz 2021. gada beigām bijis skolas direktors. Skolas kolektīvs pateicās par dāvāto Raunas cepļa darināto vāzi un novērtējumu par skolas sniegumu kultūrizglītībā, jo patiešām daudzi mūsu skolas audzēkņi ir izvēlējušies turpināt ceļu kultūrā, mūzikā. Smiltenes novada pašvaldības domes goda rakstus saņēma – Inguna Balode, Aija Krūze, Gunta Pētersone, Zinta Kokare, Inga Rācene, Valda Sedola, Inga Sīmane, Baiba Žēbina, Pēteris Vilks, Velta Ispravņikova un Dzidra Jēkabsone, kurai šis jau ir 63. darba gads skolā.

Paldies absolventiem – Ingūnai Grīnbergai, Samantai Rauzai, Madarai Kalniņai, Ancei Anitai Moruzai, Alisei Dreimanei, Leldei Mūrmanei, Oskaram Celmam, Uģim Upeniekam un Mārtiņam Kokaram! Jūsu skolotāji ar Jums lepojās, jo caur Jums var sajust, izdzīvot sava darba augļus.

          Rudens ievieš arī savas korekcijas, bet prieks par 7.- 8.klašu zvanu ansambli un vecāko klašu kori, kas tika galā bez skolotājas Baibas Žēbinas klātbūtnes un diriģējot Valteram Kveldem, noslēdza koncertu. Izskanot kopīgi nodziedātai himnai, esam gatavi turpināt iesākto un jau laicīgi gatavoties lielajam jubilejas koncertam, kur tiks aicināti visi bijušie skolotāji, direktori, absolventi un visi tie, kam sirdij tuva mūsu skola!

 

Cieņā un pateicībā par uzticēto pienākumu,

direktore Gunita Grīnberga