2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aizvadīts mācību gads ar iespaidiem bagātu pieredzes braucienu

Siltā un saulainā 7.jūnija rītā Smiltenes novada krievu valodas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgali. Tā mums jau kļuvusi kā tradīcija, dalīties pieredzē ar citu novadu kolēģiem, iepazīt viņu veikumu, labos piemērus, dalīties domās par jaunajām vēsmām kompetenču izglītībā. Tā kā dzīvojam vislatviskākajā novadā – Smiltenē ,nolēmām, ka Maltas vidusskola mums, krievu valodas skolotājiem, varētu dot vērtīgas idejas un ierosmi turpmākajam mācību darbam.

Brauciena pirmā apstāšanas vieta bija Rēzekne. Apmeklējām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Uzzinājām par augstākās mācību iestādes ikdienu un izglītības iegūšanas iespējām . Iepriecināja pārdomāti iekārtotās telpas, modernais aprīkojums fizikas un ķīmijas laboratorijās, gides stāstījums par studentu dzīvi. Vienojāmies, ka, sadarbojoties ar novada karjeras konsultantu, uzaicināsim RTA studentus un pasniedzējus ieinteresēt skolēnus mācīties un iegūt augstāko izglītību Rēzeknē.

Nākamā pietura bija Maltas vidusskola- liela, plaša skola ar daudzfunkcionālu zāli.2014. gada 1. septembrī Maltas 1. vidusskola un Maltas 2. vidusskola tika apvienotas vienā Maltas vidusskolā. Realizējot dažādus projektus, tika renovētas un siltinātas skolu ēkas. Skolās modernizēti mācību kabineti, papildināta materiāli tehniskā bāze. Skolā darbojas11 izglītības programmas. Šī ir divplūsmu skola, kurā mācības notiek latviešu un krievu valodā. Skolas direktore mūs izvadāja pa gaišajiem un gaumīgi iekārtojiem kabinetiem. Pārsteiza tas, cik daudz ziedu bija gaiteņos un telpās. Cik radoši darbojas skolēni interešu pulciņos. Tur pat tiek darinātas latgaļu rotas un izšūti taututērpi.

Runājot par valodām, sapratām, ka skolēniem ir interese tās mācīties, jo ir iespējas apgūt angļu, vācu, krievu un spāņu valodas. Krievu valodu skolēni zina labi un pārsvarā izvēlas kārtot eksāmenus krievu valodā. Krievu tautības bērniem grūtāk veicas ar latviešu valodu, bet eksāmens tiek kārtots.

Apskatījam krievu valodas kabinetu , pārrunājām jautājumus par eksāmenu uzdevumiem, mācīšanas stratēģijām. Nedaudz, bet ar baltu skaudību, klausīmies skolotāju stāstījumu par to, ka, strādājot ar to pašu mācību materiālu, stundās vēl paspējot pievērsties krievu literatūrai. Diskusijas pozitīvā gaisotnē radīja patīkami padarīta darba iespaidu, jo guvām jaunas atziņas un kolēģu uzmudrinājumu. Kopīgās sarunās laiks pagāja nemanot.

Tālāk ceļš mūs aizveda pie keramiķiem Aivara un Vēsmas Ušpeļiem. Ar prieku vērojām ,kā no nelielas māla pikas meistara rokas prasmīgi darināja tik skaistas lietas! Vēsmas vēl viena aizraušanās ir gleznošana. Šarmantas sārtās magones, mazliet kautrīgas zilās rudzupuķes un neskaitāmas latgales ainavas- tāda ir gleznotājas darbu tematika.

Mūsu brauciena turpinājumā apskatījām Lūznavas muižu, ar vecajiem sirmajiem ozoliem , liepām un kļavām izveidoto parku. Braucot gar Rāznas ezeru, jūsmojam par Latgales dabas skaistumu!

Rēzeknes pilsēta pievakarē mūs sagaidīja ar noslēmumainu mieru , bet zināmu rosību. Latgales vēstniecības koncertzāle Gors gatavojās mūziķa Intara Busuļa un Liepājas simfoniskā orķestra koncertam. Te noslēdzās arī mūsu šīs dienas programma. Sēdējām un klausījāmies mūziķa izpildītajās dziesmās un izbaudām ikkatru orķestra izspēlēto noti . Arī tā mums bija laba pieredze, kas līdzīga mūsu darbam – darīt darbu no sirds, ar atbildību un profesionāli.

Sakām lielu paldies par atbalstu mūsu Smiltenes domes vadītājam Gintam Kukainim, izglītības pārvaldes vadītajai Guntai Grigorei par iespēju, nodrošinot mūsu braucienu ar transportu. Pateicoties Jūsu rūpēm un gādībai, ieplānoto braucienu realizējām. Paldies maniem kolēģiem par atsaucību un vērtīgi pavadīto dienu!

Lai Jums visiem jauka vasara!

Ārija Veitmane – Smiltenes novada krievu valodas MA vadītāja