2023. gada 22. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aizvadīta ikgadējā pedagogu konference

2023. gada 28. augustā Smiltenes vidusskolā norisinājās ikgadējā pedagogu konference, kurā pirms jaunā mācību gada satikās novada pedagogi, atbalsta speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un  Izglītības pārvaldes darbinieki.

Konferences dalībniekus ar svinīgu uzrunu sveica Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs, iepazīstinot arī ar iestādes darbiniekiem un viņu amata pienākumiem, atbildībām. Tika godināti 14 pedagogi, kuri uzsāk savas darba gaitas Smiltenes novada izglītības iestādēs. Raunas pamatskolā Aiva Parandjuka vadīs  veselības un fiziskās aktivitātes stundas, Sanda Apsīte pildīs sociālā pedagoga pienākumus, Solvita Lodiņa mācīs dizaina un tehnoloģijas stundas. Smiltenes Mākslas skolā Kristīnes Kārkliņas vadībā audzēkņi apgūs dizaina pamatus, bet Niklāvs Kalniņš vadīs metāla izstrādājumu dizaina nodarbības. Grundzāles pamatskolā vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju stundas vadīs Liāna Lapsa. Palsmanes pamatskolā direktores vietniece izglītības jomā būs Ivita Pērle. Smiltenes vidusskolā matemātiku mācīs Baiba Feldmane un Tīna Deina Kukurīte – bioloģiju. Smiltenes Mūzikas skolā Laura Muceniece palīdzēs apgūt trombona, tubas un mežraga spēli, un Aivars Radziņš mācīs trompeti. Apes PII “Vāverīte” ieguva jaunu kolēģi Gunitu Kreici. Smiltenes novada speciālā pamatskolā arī jauni pedagogi: pirmsskolas un sākumskolas skolotājas Inese Sniedzes un angļu valodas skolotājas Vitas Vietnieces.

Konferences apmeklētāji tika iepazīstināti ar novada metodiskā darba prioritātēm 2023./2024. mācību gadā:

  1. valodas attīstība, lasītprasmes un tekstpratības veicināšana sadarbībā ar atbalsta personālu;
  2. savstarpējā profesionālā pilnveide mācību procesa plānošanā un organizēšanā.

Pedagogiem bija iespēja noklausīties Arņa Kauķa, mārketinga psihologa, lektora, stāstījumu par labvēlīgas mācību vides psiholoģiju, lai veicinātu visu iesaistīto pušu labbūtību izglītības iestādēs.

Pēcpusdienā uz tikšanos pulcējās novada atbalsta personāla speciālisti, lai pārrunātu organizatoriskos jautājumus un dalītos labās prakses piemēros kopā ar lektori Ilonu Tropu. Skolu direktori un Izglītības pārvalde tikās, lai pārrunātu aktualitātes un iezīmētu turpmākās darbības virzienus.

Dienas laikā bija iespēja iepazīties arī ar SIA “ZAAO” svarīgāko informāciju par gaidāmajām Dabas un tehnoloģiju parka URDA vides izglītības aktivitātēm 2023./2024. m. g. Tāpat Ventspils Augsto tehnoloģiju parka pārstāvji informēja par piedāvājumu pedagogiem un izglītības iestādēm Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” ietvaros.

Lai radošs, veiksmīgs un pozitīvs jaunais mācību gads!

Madara Kļaviņa

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Laura Grīnvalde

Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste