2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aizsācies lekciju cikls pirmsskolas pedagogiem

20. aprīlī Apes PII “Vāverīte” aizsākās lekciju cikls “Kompetenču pieejas mācību satura realizācija pirmsskolas izglītībā”, kuru vada Smiltenes pilsētas PII ”Pīlādzītis” vadītāja Santa Rudzīte.

Lekcijās piedalīties tika aicināts pirmsskolas pedagoģiskais personāls. Lekcijas norisinās trīs dienu garumā, tās tiek organizētas Apē, Smiltenē un Palsmanē. Lekcijas norisinās dažādās vietās, lai izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam ir iespēja iepazīt vairākas novada izglītības iestādes, iegūt labās prakses piemērus un idejas no kolēģiem.

Apē uz lekciju bija ieradies pirmsskolas pedagoģiskais personāls teju no visām novada izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas programmu. Dienas sākumā Apes PII “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine klātesošos kolēģus iepazīstināja ar iestādi, pēc tam visi devās uz blakus esošo Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolu, kur noritēja vērtīga lekcija.

Galvenā atziņa, kura tika gūta lekcijas laikā – nepieciešama vienota izglītošanās novada ietvaros, lai visiem kopā izdotos stiprināt pirmsskolas izglītību Smiltenes novadā!

Linda Purmale

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes

Pirmsskolas un sākumskolas metodiķe