2023. gada 4. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aicinām pieteikt apbalvojumiem novada pedagogus un atbalsta speciālistus konkursā „Par sasniegumiem izglītībā”

Konkursu „Par sasniegumiem izglītībā” katru gadu organizē Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar novada izglītības iestādēm ar mērķi stiprināt pedagoga, pedagoga palīga, skolotāja palīga, skolotāja logopēda, pedagoga karjeras konsultanta, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, izglītības psihologa, izglītības metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā un motivēt pedagogus radošam darbam.

Lai gan aizvadītais gads pavadīts Covid-19 ierobežojumu un aizliegumu zīmē, tomēr vienlaikus tas ir bijis arī izaicinājumu un jaunu iespēju saskatīšanas laiks. Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicina novada izglītības iestāžu vadītājus izvērtēt konkursa laureātu nominācijas un pieteikt pretendentus Smiltenes novada konkursam „Par sasniegumiem izglītībā”, pieteikumus iesniedzot Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē līdz 20.septembrim.

Konkursa laureātus apbalvos nominācijās:

 “Sasniegumi mācību darbā” 

 “Audzināšanas darbs” 

 “Radošums un inovācijas” 

 “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem”

 “Izglītības iestāžu vadīšanā” 

 

Informāciju sagatavoja 

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Līga Ice