2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aicina pieteikties Smiltenes novada konkursam “Par sasniegumiem izglītībā”

Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga, pedagoga palīga, skolotāja logopēda, pedagoga karjeras konsultanta, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, izglītības psihologa, izglītības metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus un atbalsta personālu radošam darbam. 

Smiltenes novada izglītības iestādēm ir iespēja pieteikt savus kandidātus konkursam “Par sasniegumiem izglītībā”. Motivējošu pieteikumu konkursam iesniegt līdz 20. septembrim Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Informāciju sagatavoja Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde