2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

5. oktobrī Smiltenes novadā atzīmēta Skolotāju diena

Rudens kopā ar krāsaino lapu čaboņu un dzestrajām vēja brāzmām dāvā mums arī notikumus, kas mums ikvienam liek atplaukt smaidā. Viens no tādiem ir Skolotāju diena, kuru šogad atzīmējam 5. oktobrī –  Starptautiskajā skolotāju dienā, svinīgā pasākumā Smiltenes kultūras centrā. Pateicības vārdus, laba vēlējumus  izglītības iestāžu darbiniekiem veltīja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. Edgars Avotiņš uzsvēra, ka ikdienā pašvaldības pārstāvji pārāk maz izrāda pateicību izglītības iestāžu darbiniekiem un “PALDIES” būtu jāsaka biežāk.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs sveica izglītības iestāžu darbiniekus apaļās darba gadu jubilejās. 10 gadu darba jubilejā sveica  Maiju Paiķenu, Elīnu Kubuliņu – Vilni, Sanitu Saulgriezi. Savukārt 20 gadu darba jubilejā sveica Jogitu Kazaku, Andri Karlsonu, Inesi Riekstu, Zitu Ceru, Vinetu Gutāni, Mārtiņu Sorokinu, Zandu Troiņikovu-Eglīti, Līgu Veiguli, Vizbulīti Kauliņu, Airu Kārkliņu, Ģirtu Kātiņu. 30 gadu darba jubilejā sveica Gunitu Ķelpu, Ingūnu Kudlāni, Elitu Tilčiku, Jāni Pērkonu, Līgu Ābeltiņu, Aivu Zaķi. Savukārt 40 gadus darba jubilejā sveica  Guntu Dzērvi, Antru Alksni, Elitu Babru, Jāni Celmiņu, Inesi Lipstoku, Veru Rāceni, Ingu Zariņu, Initu Zaharčuku, Leonu Peļņu, Ināru Grundāni, Māru Kovrigu un Rūtu Ratenieci.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš sveica izglītības iestāžu darbiniekus, konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” laureātus. Nominācijā “Par sasniegumiem audzināšanas darbā” balvu ieguva  skolotāja Anita Bērziņa (Smiltenes tehnikums), skolotāja palīgs Inese Cvetkova (Launkalnes sākumskola), skolotāja palīgs Svetlana Dišlere (PII “Pīlādzītis”), skolotāja Daiga Meinerte (Palsmanes pamatskola), skolotāja Dzintra Palma (Blomes pamatskola), skolotāja Ieva Lejmalniece (Raunas pamatskola), skolotāja Marita Timermane (Bilskas pamatskola), skolotāja Ramona Zaļā (Smiltenes novada speciālā pamatskola), psiholoģe Vija Zvirgzdiņa (Smiltenes novada speciālā pamatskola). Nominācijā “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” balvu ieguva skolotāja Ina Zālīte (Palsmanes pamatskola), skolotāja Daina Zelmane (Smiltenes vidusskola). Nominācijā “Radošums un inovācijas” balvu ieguva skolotāja Ilze Podniece (Raunas pamatskola), skolotāja Vineta Roskoša (Smiltenes tehnikums). Nominācijā “Mācību darbs” balvu ieguva skolotāja Ilvija Biržmane (Smiltenes tehnikums), skolotāja Dace Ābrama (Raunas pamatskola), skolotāja Svetlana Lārmane (Gaujienas pamatskola), skolotāja Inese Lipstoka (Smiltenes vidusskola), pirmsskolas skolotāja Rota Loseva (Variņu pamatskola), skolotāja Inta Purgale (Smiltenes vidusskola), pirmsskolas skolotāja Alise Rozniece (Palsmanes pagasta PII), skolotāja- logopēde  Ivinga Sīmane (PII “Pīlādzītis”). Nominācijā “Izglītības iestādes vadīšana” balvu ieguva direktore  Ilze Vergina (Smiltenes vidusskola), direktores vietniece mācību darbā Astrīda Ķemere (Smiltenes Mākslas skola), Skolotāja un saimniecības daļas vadītāja Ina Broma (Grundzāles pamatskola), direktore Ieva Zariņa (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola), direktore Taiga Kalniņa (Variņu pamatskola), pirmsskolas iestādes vadītāja Santa Rudzīte (PII “Pīlādzītis”), direktores vietniece mācību darbā Vineta Meistare (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola).

Baudījumu dvēselei  mūzikas skaņās  sniedza komponists un solists Daumants Kalniņš un pianists Kristaps Vanadziņš.

Apbalvojums par 10 darba gadu ieguldījumu izglītībā

Apbalvojums par 20 darba gadu ieguldījumu izglītībā.

Apbalvojums par 30 darba gadu ieguldījumu izglītībā.

Apbalvojums par 40 darba gadu ieguldījumu izglītībā.

Apbalvojums nominācijā “Par sasniegumiem audzināšanas darbā”

Apbalvojums nominācijā “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem”.

Apbalvojums nominācijā “Mācību darbs”.

Apbalvojums nominācijā “Iestādes vadīšana”.

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes novada Izglītības pārvalde

Foto: Baiba Jansone