2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

48 vidusskolēni saņems Smiltenes novada domes stipendijas!

Šodien par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu Smiltenes novada domes apliecinājumus par stipendijām saņēma 48 vidusskolēni. Šajā īpašajā brīdī jauniešus sveica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore un Smiltenes vidusskolas direktores vietniece Valda Cirīte.

“Vēlos jūs uzrunāt kā Smiltenes vidusskolas zelta jaunatni, jo tādi jūs visi 48 patiešām arī esat,” par skolas stipendiātiem no sirds priecājās direktores vietniece Valda Cirīte. “Jūs esat sevi labi apliecinājuši ne tikai ar ļoti augstiem rezultātiem mācībās, bet arī ar aktīvu sabiedrisko darbību un vēlmi skolas dzīvē ienest jaunas vēsmas.”

“Tiešām priecājos būt šeit klāt un pasniegt jums šos apliecinājumus,” jauniešus uzrunāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. “Smiltenes novada dome novērtē jūsu centību, vēlmi izmēģināt un iemācīties ko jaunu. Vidusskolā iegūtās zināšanas jums noteikti noderēs arī dzīves nākamajos pakāpienos. Liels jums paldies, ka arī Latvijas mērogā palīdzat Smiltenes vidusskolai būt atpazīstamai! Ir patiess prieks par to, ka kaimiņu novada kolēģi zvana un interesējas, kā Smiltenes vidusskolai izdodas visu tik labi paveikt. Tas nozīmē, ka mūsu izvēlētais virziens ir pareizs un esam viena no Vidzemes labākajām skolām. Tas ir arī jūsu nopelns. Vēlu izturību, gribasspēku nepazaudēt vēlmi vienmēr uzzināt ko jaunu arī turpmāk! Neapstājieties pie sasniegtā! Lai šādu apbalvojumu vēl ir daudz!”

“Esmu šodien atnākusi ar trim paldies,” Smiltenes novada domes stipendiātiem teica Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore. “Pirmo paldies vēlos pateikt jūsu skolotājiem – tiem, kuri jūs jau no bērnudārza sagatavoja, lai varat doties uz pamatskolu, un nu jau uz vidusskolu. Otru paldies gribu pateikt jūsu vecākiem un vecvecākiem par darba mīlestību un darba tikumu. Bez tā jūs nebūtu tik mērķtiecīgi. Trešais paldies par to, ka man priekšā stāv akadēmiskie jaunieši, kuri pēc vidusskolas dosies uz augstskolu. Šodien skolā iegūtās zināšanas jums noderēs augstskolā un visā turpmākajā dzīvē, kur ļoti svarīgi iemācīties arī kļūdīties, jo no kļūdām mēs mācāmies. Nevajag nosodīt to cilvēku, kurš pakritis! Vajag priecāties par to, ka pēc katras pakrišanas spējam piecelties un iet tālāk! Nav lielāka spēka par to, ko cilvēks sevī atraisa, lai pieceltos un ietu tālāk. Lai jums jau skolas laikā izdodas iegūt tās zināšanas, kas palīdzēs lielajā dzīvē pieļaut iespējami mazāk kļūdu! Paldies par paveikto, es par jums ļoti priecājos un kā izglītības pārvaldes vadītāja ļoti lepojos!”

P.S. Piesardzības nolūkos jaunieši šoreiz tika fotografēti pa klašu grupām. 10.klašu skolēniem šodien trešā iesvētību diena, kurā vajadzēja ierasties bērnudārza tērpos…

Baiba Vahere