2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

45 Smiltenes vidusskolas skolēni saņem Smiltenes novada pašvaldības stipendijas apliecinājumus

Šodien 45 Smiltenes vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni saņēma Smiltenes novada pašvaldības stipendijas apliecinājumus par labiem sasniegumiem mācībās un sabiedrisko aktivitāti pirmajā semestrī.

Lai skolēniem pasniegtu stipendiju apliecinājumus, skolā viesojās Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju un izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Evija Kindzule.

Astrīda Harju skolēniem Smiltenes novada pašvaldības vārdā izteica gandarījumu par viņu vēlmi mācīties un uzzināt vairāk, nekā rakstīts mācību grāmatās. “Paldies skolotājiem, kuri dalījās ar jums savā pieredzē un zināšanās! Kā zvanam skanējumu dod mēle, tā skolai – skolēni un skolotāji. Rakstniece, žurnāliste,  režisore un dzejniece Vija Beinerte, būdama maza meitene, atbildot uz jautājumu, par ko viņa gribētu kļūt, teikusi: “Pirmdien es būšu dzejniece, otrdien – angļu valodas skolotāja, trešdien – aktrise, ceturtdien – režisore, piektdien – dramaturģe. Sestdien es būšu kopā ar ģimeni un svētdien sevi pilnveidošu garīgi.” Jaunieši, jums ir vaļā visa pasaule! Jo vairāk jomās sevi pilnveidosiet, jo bagātāki būsiet! Priecātos, ja šīs nelielās naudas balvas motivētu Smiltenes novada pamatskolu absolventus par savu nākamo izglītības iestādi izvēlēties Smiltenes vidusskolu!”

Smiltenes novada izglītības pārvaldes vārdā pedagogiem par ieguldīto darbu un laiku, bet jauniešiem – par viņu mērķtiecību, aizrautību mācībās un citās skolas aktivitātēs pateicās Evija Kindzule. Vēlot skolēniem arī turpmāk tikpat aizrautīgi turpināt izaugsmes ceļu un pēc augstskolas atgriezties Smiltenes novadā. “Citējot dzejnieku Ojāru Vācieti:

“Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet…

Iesim

Saņemt un starot

Un dot.””

“Man patīk sākt jauno gadu ar labām ziņām,”  klātesošos uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktores vietniece Valda Cirīte. “Jūsu godam paveiktais darbs un sabiedriskās aktivitātes ir ļoti skaista ziņa, jaunajā gadā ieejot. Novēlu mācību gada otrajā semestrī motivāciju sasniegt vēl vairāk! Esiet sabiedriski aktīvi un attīstiet talantus jomās, kas sirdij vistuvākās!”

Baiba Vahere