2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

39 Smiltenes vidusskolas skolēni saņems Smiltenes novada pašvaldības stipendijas

15.janvārī  39 Smiltenes vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni saņēma apliecinājumus par Smiltenes novada pašvaldības stipendijām.

“Prieks jūs redzēt tik kuplā pulkā,” jauniešus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Inguna Kondratjeva. “Kā teicis franču rakstnieks Alfrēds de Misē: “Lai gūtu panākumus, svarīgi atcerēties trīs atziņas: Redzēt – tas nozīmē – zināt. Gribēt – tas nozīmē – varēt. Un uzdrošināties – tas nozīmē – dabūt.” Novēlu jums savā ikdienā vairāk ieraudzīt, vairāk gribēt kaut ko paveikt un, protams, uzdrīkstēties! Ja tas būs, ticiet man, varēsiet gāzt kalnus. Un, domājot par stipendiju, ko saņemsiet, lai papildinājums budžetā jums paver iespēju apgūt kaut ko jaunu!”

 “Dzīvē jūs nemitīgi sastapsieties ar sacensībām,” skolēniem, pasniedzot apliecinājumus par piešķirtajām pašvaldības stipendijām, teica Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. “Kāds gribēs ieņemt jūsu vietu, kāds gribēs parādīt to, ka viņš ir labāks. Ceram, ka ar šīm pirmajām sacensībām – rosinot jūs iegūt vispusīgas zināšanas, mēs iedosim jums labas starta pozīcijas, lai pēc tam jūs varētu sekmīgi startēt darba tirgū. Pašvaldības stipendijas – tas ir veids, kādā mēs ceram jūs rosināt vēl vairāk izmantot savus talantus, mudināt vēl vairāk mācīties un apgūt jaunas zināšanas. Lai skolā iegūtās zināšanas jums paver iespēju izvirzīt aizvien augstākus un augstākus mērķus!

Šo vietu – Smiltenes novadu – mēs veidojam visi kopā. Ļoti gaidīsim jūs ar savām zināšanām pēc kāda laika atpakaļ!”

Paldies jauniešiem par daudzo šķēršļu joslu pārvarēšanu ceļā uz individuālajiem sasniegumiem, par ieguldīto darbu Smiltenes vidusskolas vadībai un skolotājiem teica arī Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Linda Purmale.

Smiltenes novada pašvaldības stipendiju par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu vairākkārt saņēmusi Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvaldes prezidente – 12.klases skolniece Alise Zvejniece. “Kas mani rosina mācīties? – Galvenokārt, tie ir nākotnes mērķi, vēlme iegūt labu izglītību. Arī kā skolas jauniešu pašpārvaldes prezidentei man ir būtiski ar savu attieksmi pret mācību darbu, aktualizēt to, ka labas zināšanas – tā ir vērtība. Un labi mācīties, tas nepavisam nenozīmē, ka nekam citam vairs neatliek laika.”

Alise brīvajā laikā dejo jauniešu deju kolektīvā “Buki”, daudz laika aizņem arī darbs Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvaldē.

“Ik pa laikam svarīgi arī atpūsties. Pabūt kopā ar ģimeni, draugiem, noskatīties kādu labu filmu. Un tad ar jaunu enerģiju var atkal strādāt tālāk,” atzīst Alise. Šobrīd viņa kopā ar klasesbiedriem cītīgi gatavojas Aerobikas festivālam. Mācību darbā pašlaik ļoti nozīmīga zinātniski pētnieciskā darba izstrāde. Tajā Alise pievērsusies šobrīd aktuālai tēmai – kā nepilngadīgos skolēnus atturēt no noziedzības, kā strādāt ar jauniešiem, kas paspējuši nonākt konfliktā ar likumu vēl pirms vecuma, no kura var saukt pie kriminālatbildības.

Vidusskolā Alise padziļināti apgūst sociālās zinības, latviešu valodu un bioloģiju. Viņas izvēlētā studiju programma, visticamāk, būs saistīta ar politikas zinātni, tiesību zinātni un psiholoģiju.

Lai visiem stipendiju saņēmējiem veiksmīgs, daudz jauniem atklājumiem un zināšanām bagāts mācību gada otrais semestris! Lai Smiltenes novada pašvaldības stipendija arī visiem pārējiem skolēniem ir labs stimuls tiekties pretī savu iespēju virsotnēm!

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības jaunāko nolikumu ir mainījies stipendiju apjoms:
* skolēni, kuri pirmajā semestrī mācījušies ar vidējo atzīmi 7,5 – 7,99 balles, saņems 20 eiro lielu stipendiju,
* skolēni, kuru vidējā atzīme – 8- 8,49 balles, saņems 30 eiro lielu stipendiju,
* skolēni ar vidējo atzīmi 9 – 9,5 balles saņems 50 eiro lielu stipendiju,
* skolēni ar vidējo atzīmi 9,5 – 10 balles, saņems 60 eiro lielu stipendiju.

Paldies Smiltenes novada pašvaldība par izaugsmi rosinošo atbalstu mūsu skolēniem!

Baiba Vahere