2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Panākumi Angļu valodas valsts 53.olimpiādes novada kārtā

Paldies visiem Smiltenes vidusskolas skolēniem, kuri ar labiem panākumiem piedalījās angļu valodas valsts 53.olimpiādes novada kārtā! Paldies angļu valodas skolotājiem, kuri skolēniem palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Šogad pirmo reizi notika angļu valodas valsts olimpiāde 4.- 6.klašu skolēniem.  4. klašu grupā pirmo un otro vietu Smiltenes novadā izcīnīja angļu valodas skolotājas Simonas Zariņas skolēni – Marta Cīrule (pirmā vieta) un Jēkabs Cukurs (otrā vieta).

No Smiltenes vidusskolas piekto klašu skolēniem visaugstākie rezultāti bija Nikam Vaļulim, kurš ieguva  bija otro vietu novadā un Terēzei Šaumbergai, kura nopelnīja trešo vietu, kā arī Esterei Bezdelīgai, kura saņēma Atzinību.  Visu minēto skolēnu angļu valodas skolotāja – Simona Zariņa.

No sesto klašu skolēniem Smiltenes vidusskolā visvairāk punktu noplenīja Hugo Pakalns, kurš saņēma Atzinību. Viņa angļu valodas skolotāja – Aiga Sorokina.
7. – 9.klašu grupā
Septīto klašu konkurencē – otrā vieta novadā Eduardam Vilkastam. Viņa angļu valodas skolotāja – Gundega Upeniece.

Astoto klašu grupā – pirmā vieta – skolotājas Elitas Babras skolniecei Martai Alksnei, otrā vieta – skolotājas Aigas Sorokinas skolniecei Leldei Loginai.

9.klašu grupā – pirmā vieta skolotājas Sanitas Cīrules skolniecei Dārtai Balodei, otrā vieta – skolotājas Sanitas Cīrules skolniekam Intaram Beļakovam, Atzinība – skolotājas Sanitas Cīrules skolniecei Megijai Dzenei.
10. – 12.klašu grupā
Pirmā vieta – 12. klases skolniekam Kārlim Otam. Viņa angļu valodas skolotāja skolotājas Gundega Upeniece. Otrā vieta – 12.klases skolniecei Lienītei Daibei. Viņas angļu valodas skolotāja – Gundega Upeniece, trešā vieta – 11.klases skolniekam Kurtam Apsītim. Viņa angļu valodas skolotāja – Sanita Cīrule. Atzinība – Smiltenes vidusskolas 12. Klases skolniecei, Katei Kadiķei. Viņas angļu valodas skolotāja – Gundega Upeniece.