2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Uzņemam jaunos pirmklasniekus!

Līdz 31. maijam aizpildi iesniegumu klātienē pie skolas lietvedes (Skolas ielā 1, Rauna) vai nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz [email protected]!
Līdz 31. augustam skolas lietvedei iesniedz*:
medicīnisko karti 026/u ar ģimenes ārsta slēdzienu;
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (21015611), ja ir;
izziņu no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā;
*piesakot bērnu skolā, vecākam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru) un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.
 
Vairāk informācijas: izglitiba.smiltenesnovads.lv/raunas-pamatskola/uzņemšana