2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Piedāvā bezmaksas kursus datorprasmju apgūšanai

Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs MAGNUM” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – NVA) Atveseļošanas fonda projektā “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” neformālās izglītības programmu īstenošanā Projekts (Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001) piedāvā bezmaksas neformālās izglītības datorzinību programmu apmācības.
 
Datorzinības ir kļuvušas būtiskas mūsu ikdienas dzīvē, nodrošinot plašas iespējas  dažādās jomās. Šajā tehnoloģiju piesātinātajā sabiedrībā prasme apgūt datorzinības ir ne tikai ieteicama, bet arī būtiska, lai veiksmīgi darbotos gan profesionālajā vidē, gan personīgajā dzīvē.
 
Pieteikšanās iespējama, saņemot kuponu NVA. Tās darbinieki izvērtēs pieteikumus un izsniegs kuponus. Pieteikties var strādājošie, pieteikumā izvēloties “nodarbinātā persona” vai “pašnodarbinātais”, kuriem ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes, vai citi nosacījumi.  Persona apmācības ietvaros var tikt iesaistīta neformālās izglītības apguvē kopā ne vairāk kā sešas reizes divu gadu periodā.
 
Sīkāka informācija NVA tīmekļvietnē
 
Izvēlieties programmu kopas un mācību programmas! Projekta ietvaros MAGNUM piedāvā bez maksas apgūt:
  • 18_M_Vizuālo materiālu veidošana – 18_59_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva.com un Infogram.com (attālināti). Programma iemācīs pielietot grafiskās noformēšanas rīku Canva.com un datu vizualizācijas un  infografikas veidošanas rīku Infogram.com vizuālo materiālu izveidei;
  • 3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija – 3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (attālināti). Mācību rezultātā iemācīsieties izveidot formulas datu analīzei un aprēķiniem ar Microsoft Excel, veidot datortabulas un apvienot datus no vairākiem avotiem vai importēt tos no citiem datu formātiem, izveidot vienkāršus makrosus un automatizēt atkārtotas darbības, lai ietaupītu laiku.
  • 3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija – 3_34_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija, izmantojot Microsoft Office un Microsoft Office 365 (attālināti). Programmas apguves rezultātā spēsiet izmantot Word, Excel un PowerPoint darba rīkus datu apstrādei, analīzei un vizualizācijai, efektīvi strādāt ar dokumentiem, saziņu un datiem virtuālajā vidē Office 365 lietotnē.
  • 21_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai  21_45_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai Microsoft PowerPoint, Prezi.com un Powtoon.com (attālināti). Mācību rezultātā mācēsiet pielietot digitālos rīkus Microsoft PowerPoint, Prezi.com un Powtoon.com pievilcīgas interaktīvas, nepierastu slaidu, animētas prezentācijas un video veidošanai.
  • 1_M_Programmēšanas pamati  – 1_29_M_Programmēšanas pamati HTML, CSS, JS, Python valodā (attālināti). Mācēsiet pielietot HTML, CSS, JS, Python iegūtās zināšanas turpmākai padziļinātai apmācībai, izstrādāt programmatūru grupā, ievērojot izvēlētā programmatūras izstrādes modeļa posmus, lietot versiju pārvaldības rīkus sadarbībai ar citiem programmatūras izstrādes procesā un tā vadībā (Github).
  • 13_M_Tīmekļa vietņu izstrāde – 13_7_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress (attālināti). Rezultātā pratīsiet uzinstalēt jaunu WordPress SVS uz izvēlēto serveri, nokonfigurēt dizainu un veikt informācijas ievadīšanu mājas lapā no administratora puses.

Kad saņemts kupons, jāiet NVA CV un vakanču portālā un jāmeklē programmas kopa un SIA AMSID Latvija – NVA e-vidē reģistrēts mācību centra dibinātājs.

Pēc dalībnieka apstiprināšanas mācību grupā apmācības tiks uzsāktas viena mēneša laikā, ja sanāks grupa vismaz 8 cilvēki. 

Mācības notiks darba dienās no 18.00 līdz 21.00 vai brīvdienās. Sīkāka informācija par apmācībām mājas lapā www.mcmagnum.lv, vai zvanot pa tālruni +371 26160525 vai rakstot uz e-pastu [email protected] 

 
 
Indra Knipše
Projektu vadītāja