2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Konkurss “Radošais intelektuālis”

Sākoties jaunajam mācību gadam, Patentu valde organizē nu jau par tradīciju kļuvušo konkursu “Radošais intelektuālis” un aicina tajā piedalīties vispārizglītojošo, profesionālo un speciālo izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu skolēnus. Izveidojot komandas un sagatavojot divus radošos uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku, skolēniem būs iespēja sacensties par vērtīgām balvām, kā arī piedalīties interesantā konkursa apbalvošanas pasākumā.

Konkursa mērķis ir attīstīt radošumu un sekmēt skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma, jo īpaši rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.

“Dažkārt jaunieši savā radošumā un izaugsmē spēj pārspēt mūs – pieaugušos, un Patentu valdes jau piekto gadu pēc kārtas rīkotais konkurss ir iespēja ne tikai radoši izpausties, bet arī to parādīt plašākai publikai. Tas vienlaikus arī ir veids, kā uzlabot savas zināšanas par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Esmu pārliecināts, ka skolēnu konkurss “Radošais intelektuālis” ir veids, kā, darbojoties komandās, motivēt bērnus jau skolas laikā domāt par uzņēmējdarbību un intelektuālā īpašuma aizsardzību,” saka Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem ir jāizveido divi radoši uzdevumi par intelektuālā īpašuma tematiku. Uzdevumi var būt veidoti dažādās tehnikās: teksti, tekstā izlaisti vārdi, krustvārdu vai burtu mīklas, rēbusi, tie arīdzan var būt pareizās atbildes izvēles uzdevumi, lomu spēles, dažādi multimediju risinājumi – jebkas, kas patlaban ir aktuāls jauniešiem. Izstrādājot dažādu uzdevumu saturu, jābalstās uz metodiskajā materiālā “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” (pieejams: https://www.lrpv.gov.lv/lv/media/652/download) iekļautajām tēmām, tostarp intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, aizsardzība pret viltošanu, kā arī rūpnieciskā īpašuma nozīmīgums uzņēmējdarbībā.

Iesūtītos uzdevumus žūrijas komisija vērtēs atsevišķi divās vecuma grupās: 5. – 8. klase un 9. – 12. klase. Konkursā skolēni var piedalīties komandās divu vai trīs dalībnieku sastāvā, sadarbojoties ar skolotāju.

Pieteikumus konkursam jāiesniedz līdz 19. oktobrim, žūrijas darbs tiks organizēts līdz 8. novembrim, savukārt laureātu paziņošana plānota 13. novembrī. Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums notiks 24. novembrī “AirBaltic” mācību centrā. Katrā no grupām 1. vietas ieguvēji balvās iegūs bezvadu skaļruņus, 2. vietas ieguvēji – bezvadu austiņas, savukārt 3. vietas ieguvēji – elektriskās zobu birstes. Kopējais balvu fonds pārsniedz 3000 eiro.

Konkursa nolikums un cita noderīga informācija pieejama šeit: https://www.lrpv.gov.lv/skolenu-konkurss

Konkursu organizē Patentu valde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, biedrību “Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija”, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu un biedrību “Junior Achievement Latvia”, kuru pārstāvji būs arī žūrijā, kas vērtēs skolēnu iesniegtos darbus.

 

Plašāka informācija:

Karīna Breimane

Projekta koordinatore

Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departaments

E-pasts: [email protected], Tālr.: 67220120