2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

100 izglītības iestādes iesaistījušās vides zinību padziļinātā apguvē

16.maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notika SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības mācību gada noslēguma pasākums. Godināti skolēni un viņu pedagogi no gandrīz 100 mācību iestādēm, kuri mācību gada laikā aktīvi piedalījušies vides izglītības konkursos, kā arī apguvuši licencētu vides izglītības programmu, tostarp veikuši eksperimentus laboratorijā, darbojušies dabas takās un devušies ekskursijā, iepazīstot Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” notiekošos atkritumu apsaimniekošanas procesus.

ZAAO vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane-Mihailova:

“Šis ir mūsu mācību gada vērienīgākais pasākums. Suminām tajā visus, kuri izrāda interesi par vides un dabas jautājumiem, iesaistoties mūsu piedāvātajās aktivitātēs – nodarbībās un konkursos.
Gan skolēni, gan pedagogi šogad ir bijuši īpaši aktīvi – makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā ir savāktas vairāk nekā 260 t makulatūras un apmēram 350 m3 PET pudeļu, kas aizceļos uz otrreizējo pārstrādi. Šī akcija nebūtu iedomājama arī bez vecāku un vecvecāku līdzdalības.

Konkursā “Skudras Urdas gudrā māja” pirmsskolās un skolās, iesaistās visi – pieaugušie un bērni. Tiek aktualizēti ikdienā svarīgi jautājumi – resursu taupīšana, lieku atkritumu neradīšana, lietu otrreizēja izmantošana. No izlietotiem iepakojumiem radītas lietas, mājas maketi, kas ir kā rotaļlieta un arī mācību līdzeklis, caur kuru bērni apgūst jautājumus par vidi.

Ļoti novērtējam pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus, no kuriem daudzas idejas realizēsim turpmākā darbā.

Svinīgais pasākums ir mūsu iespēja pateikt paldies ikvienam par paveikto šajā mācību gadā. Mūsu mācību un ekskursiju piedāvājumu šajā mācību gadā izmantoja gandrīz 3500 skolu pārstāvji. Dalība vides izglītības aktivitātēs vairo cilvēka vides apziņu, veicina saprātīga rīcība, kas pašiem un līdzcilvēkiem rada vidi, kurā ir patīkami dzīvot, strādāt, mācīties. Lielāko paldies visiem saka dabas vide pati, ļaujot mums tajā uzturēties!”

Balvu fonds šogad pārsniedza 8500 eiro. Skolēni un skolotāji saņēma dāvanu kartes izzinošām ekskursijām, kultūras pasākumu apmeklēšanai, saimniecības preču iegādei, kā arī dāvanas radošām aktivitātēm – bumbu baseinus, gaismas galdus, gaismas molbertus, metāla krūzītes un citas noderīgas balvas. Speciālbalvas par vides zinību aktualizēšanu mācību iestādēs savu skolu un pirmsskolu pārstāvjiem pasniedza arī vairākas Ziemeļvidzemes pašvaldības.

Konkursu laureāti:

“Skudras Urdas gudrā māja”

1.5-3 gadus vecuma kategorijā galvenā balva Straupes pamatskolas pirmsskolas grupai “Pumpuriņi”;

3-5 gadus vecuma kategorijā labākie Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa “Rūķīši”;

5-7 gadus vecuma kategorijā labākie Valkas pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa “Peļuki”.

1.- 3. klašu kategorijā uzvar Limbažu sākumskolas 3.a klase;

4.-6. klašu kategorijā uzvara Zaubes pamatskolas 6.klasei;

7.-9. klašu kategorijā uzvara Limbažu 3.vidusskolas 8.b klasei.

Augstāko novērtējumu mācību materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošanā saņēma Salacgrīvas pirmsskolas izglītība iestādes “Vilnītis” filiāles Korģenē pedagoģe Ilga Ūdre.

Makulatūras un PET pudeļu vākšanas konkursa “Dabai labu darīt” laureāti:

Pirmsskolu kategorija

– lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:

1.vieta Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmskolas grupa Dzērbenē;

2.vieta Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde Ramatā;

3.vieta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” filiāle Korģenē

– lielākais savāktais apjoms kopā:

1.vieta Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš”;

2.vieta Kocēnu novad pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”;

3.vieta Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde.

Skolu kategorija

– lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:

1.vieta Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību punkts Vidagā;

2.vieta Drabešu Jaunā pamatskola;

3.vieta Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola.

– lielākais savāktais apjoms kopā:

1.vieta Valmieras Viestura vidusskola;

2.vieta Smiltenes vidusskola;

3.vieta Limbažu sākumskola.

 

Atgādinām, ka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO jau gandrīz 20 gadus realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalībai vides kvalitātes uzlabošanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste