2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

100 ieinteresēti pedagogi diskutē par vides izglītību

18. un 19.martā Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” (URDA) rīkoja tiešsaistes seminārus skolu un pirmsskolu pedagogiem, lai informētu par vides izglītības aktuālo piedāvājumu un ar pieredzes stāstiem radītu idejas, kā vides tēmas integrēt ikdienas mācību darbā. Sarunās piedalījās 100 pedagogi no Ziemeļvidzemes, Pierīgas un Malienas reģioniem, kur savus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA “ZAAO”.

“URDA” vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Mums ļoti būtiskas ir sarunas ar pedagogiem, viņu viedoklis, lai attīstot vides izglītības piedāvājumu, tas būtu maksimāli iekļaujams skolu mācību saturā vai dabiski iederētos kā skolas solā iegūto teorētisko zināšanu praktiskais atbalsts. Liels prieks, ka vairāku gadu garumā mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar pedagogiem, ar kuriem abpusēji varam apmainīties ar efektīvāko mācību metodiku un interesantiem mācību materiāliem”.

Tiešsaistes pasākumā ar savu pieredzes stāstu dalījās vides entuziaste Kristīne Garklāva, runājot par iešanu un būšanu dabā, kā ieinteresēt bērnu doties pārgājienos un iemācīt viņiem saredzēt dabas burvību, kā arī, kā šajā sarežģītajā laikā gūt spēku esot dabā. Kristīne Garklāva: “Būtiskākais ir mācēt saredzēt un ieklausīties dabā, vienmēr atcerēties, ka esam mijiedarbībā ar dabu un mēs, tāpat kā viss dabā esošais, esam dabas sastāvdaļa.”

Par to, kā mācību procesu padarīt interesantu un aizraujošu, savu pieredzi stāstīja Straupes pamatskolas skolotāja Evija Tiltiņa un Vecpiebalgas novada pamatskolas – pirmsskolas izglītības programmas Taurenē metodiķe Dace Potaša.

URDA saņēmusi atzinīgu novērtējumu no pasākuma dalībniekiem par virtuālo kopā būšanu un jaunajām zināšanām.

“URDA” ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “ZAAO” vides izglītības programmu realizēšanas vieta ar plašu mācību infrastruktūru – dabas takām, āra klasi, laboratoriju un semināra telpām.

 

 Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste