Flower

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

Par iestādi

Ziņas par iestādi

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

Bērnu skaits pa mācību gadiem ir audzis :
2019./2020. m.g. – 61 izglītojamais
2020. /2021. m.g. – 67 izglītojamie
2021./2022. m.g. – 78 izglītojamie

Iestādē strādā 17 pieredzējuši un radoši darbinieki,  kuru vidū ir logopēds, tehniskie un medicīnas darbinieks. Ir pieejami psihologa pakalpojumi.
Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē.Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, valsts un iestādes dzimšanas diena, sporta dienas, kā arī netradicionālie svētki .

Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos pilsētas svētkos un labdarības akcijās.

Bērniem ir iespēja aktīvi darboties rotaļu laukumā, papildinot zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un papildinot velo braukšanas prasmes.

Iestādes vīzija – Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” ir vieta, kur attīstošā un drošā vidē , uz savstarpēju cieņu balstītā sadarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem, norit katra bērna attīstība viņam nepieciešamā tempā un laikā.

Iestādes misija- radīt priekšnoteikumus katra bērna individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot sociāli aktīva, patstāvīga, atbildīga un radoša sabiedrības pilsoņa veidošanos.

Izglītojamo uzņemšana iestādē izglītojamo uzņemšana  notiek visu gadu.


Vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:

  • vadītājai uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu

  • izpilda iesniegumu (veidlapa atbilstoši noteikumiem par bērnu uzņemšanu un atskaitīšanu Apes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās pie skolām)

  • audzēkņa medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērnu veselības stāvokli,

  • profilaktisko potēšanas karti vai kopiju,

  • medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem.

  • bērniem, kuriem ieteikta medicīniski pedagoģiskās komisija, veiktās pārbaudes atzinumu

Skolotāji

Vadītāja Iluta Apine

Izglītības metodiķis Anita Šneidere
Mūzikas skolotāja Sandra Gabranova

Grupa “Riekstiņi”
skolotāja Diāna Petrova
skolotāja palīgs Irina Kozuliņa
skolotāja palīgs Sņežana Keisele

Grupa “Čiekuriņi”
skolotāja Linda Fedotova
skolotāja palīgs Zane Tetere
skolotāja palīgs Inga Muceniece

Grupa ”Kodoliņi”
skolotāja Liene Tomiņa Bambule
skolotāja Anta Virse
skolotāja palīgs Lineta Kazaka

Grupa ”Vāverēni ”
skolotāja Iveta Ratsepa
skolotāja Agnija Pērkone
skolotāja palīgs Sanita Jansone

Kalendārs