2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

Par izglītības iestādi

Apes PII „Vāverīte” ir  pašvaldības izglītības iestāde, kas jau 73 gadus Apes pilsētas un  apkārtnes bērniem nodrošina pirmsskolas izglītību.

Pirmsskolas misija, vīzija

Izglītības iestādes misija – radīt priekšnoteikumus katra bērna individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai, apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot sociāli aktīva , patstāvīga, atbildīga un radoša sabiedrības pilsoņa veidošanos.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns, kurš mijiedarbojoties ar cilvēkiem un dabu, ir spējīgs īstenot savu pieredzi mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Lepojamies 

Mēs lepojamies ar saviem darbiniekiem, kuri savu darbu veic ar mīlestību un apziņu, ka katru dienu ir jāpilnveidojas, lai spētu nodrošināt bērniem saistošas un mūsdienīgas aktivitātes. To pierāda pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu piedalīšanās semināros un metodisko darbu skatēs, kad viņas savu veikumu prezentē ne tikai novada, bet arī valsts mērogā.

Mēs lepojamies ar savu iestādes āra vidi, kurā bērni var gūt pirmās iemaņas satiksmes noteikumu apguvē Velo trasītē, kas aprīkota ar luksoforiem un ceļa zīmēm un praktiskā dārzeņu audzēšanā, ES Integrācijas fonda atbalstītā “Ape rada un dara” projekta rezultātā uzstādītajā siltumnīcā un augstajās dārzeņu dobēs.

Iestādei ir savs logo

Bērnu skaits

2023./2024. mācību gadā iestādi apmeklē 84 bērni vecumā no 1.5-7 gadi

Tradīcijas

Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki un valsts svētki. Rudenī tiek svinēta Putras diena, bet pavasarī Pagalma svētki, kas apvieno Ģimenes dienas  atzīmēšanu un  norit kā visas iestādes mācību gada noslēguma pasākums, kad  iestādes pagalmā satiekas viss kolektīvs un vecāki.  Sirsnīgi pasākumi ir ikgadējās Tēva dienas, vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas. Tiek rīkotas sporta aktivitātes un svētki  ar piedalīšanos Olimpiskajās dienās, ziemā došanos uz tuvākajiem kalniņiem, lai brauktu ar ragaviņām. Lai izkoptu bērnu runas un uzstāšanās prasmi, tiek rīkotas bērnu dzejoļu rīta puses, ģimeņu izstrādāto projektu prezentācijas par konkrētu tēmu.

Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē. Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos kopienas svētkos pilsētā  sadarbojoties ar D. Ozoliņa Apes pamatskolu, Tautas namu, bibliotēku un citām iestādēm. Iestāde piedalās  labdarības akcijās pilsētā un novadā.

Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu un lasītprasmi mums ir regulāra ikmēneša sadarbība ar Apes pilsētas Bērnu bibliotēku. Savukārt, lai iepazītos ar mūziku, pavasarī norit mūzikas iepazīšanas koncerti Mūzikas skolas telpās.

Iestādes darbinieki 1x mēnesī gatavo iestudē leļļu teātra izrādes. Kā ikgadēja iestādes tradīcija norit  iestādes tradīcija ir bērnu, darbinieku un vecāku rudens talkas, lai uzkoptu un labiekārtotu iestādes teritoriju. Katru gadu decembrī neizpaliekoši ir Rūķa Rūda iknedēļas ciemošanās iestādē, lai uzdotu  iknedēļas uzdevumus un uzslavētu bērnus par paveikto.

Izglītības programmas

Izglītības programmas:

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma;
  • Speciālā izglītības programmas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Interešu izglītība, pulciņi

Mūsu bērni apmeklē Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas nodarbības.

Darbojas deju kolektīvs “Nebēdnieki”.

Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Iluta Apine Vadītāja
Sandra Gabranova Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Diāna Krutkina Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
Diāna Nāgele Logopēds
Anita Šneidere Metodiķe
Diāna Petrova Pirmsskolas izglītības skolotāja
Gunita Kreice Pirmsskolas izglītības skolotāja
Anta Virse Pirmsskolas izglītības skolotāja
Liene Tomiņa Bambule Pirmsskolas izglītības skolotāja
Lineta Kazaka Pirmsskolas izglītības skolotāja
Iveta Ratsepa Pirmsskolas izglītības skolotāja
Linda Fedotova Pirmsskolas izglītības skolotāja
Sandra Miezīte Speciālais pedagogs- logopēds 

Saimniecisko darbu veic seši skolotāju palīgi, saimnieks, apkopēja, virtuves strādnieks-veļas mazgātājs.

Darbinieku un bērnu veselības jautājumus uzrauga medmāsa.

Dokumenti

Pirmsskolas regulējošie dokumenti

Pašvērtējuma ziņojumi

 

 

Vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:

  • vadītājai uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu;
  •  iesniegumu  par bērna uzņemšanu iestādē;
  • audzēkņa medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērnu veselības stāvokli;
  • profilaktisko potēšanas karti vai kopiju;
  • medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
  • bērniem, kuriem ieteikta medicīniski pedagoģiskās komisija, veiktās pārbaudes atzinumu.
Projekti

Esam viena no iestādēm, kas strādāja kā pilotiestāde pirmsskolas izglītības mācību satura izstrādē projektā “Skola2030”.

Mūsu iestāde ir piedalījusies ES starptautiskajos partnerības projektos “Comeniuss”  un “Erasmus”.

2022-2023. m. g. esam meklējuši partnerus  un veikuši praktiski uzdevumu izpildi E- Twinning projektā “Multfilmu veidošana”.

Katru gadu veidojot izpratni par dabai draudzīgu dzīvošanu piedalāmies ZAAO un “Zaļā josta” rīkotajās izglītojošajās , kā arī makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijās. Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos kopienas svētkos pilsētā  sadarbojoties ar D. Ozoliņa Apes pamatskolu, Tautas namu, bibliotēku un citām iestādēm. Iestāde piedalās labdarības akcijās pilsētā un novadā.

Apes PII Vāverīte
Apes PII “Vāverīte” kolektīvs dalās pieredzē

Apes PII “Vāverīte” kolektīvs dalās pieredzē

Apes PII “Vāverīte” kolektīvs uzņēma viesus no 2 pirmsskolas izglītības iestādēm – Madonas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa”.

Lasīt vairāk ›

Apes PII Vāverīte
Krāsainais oktobris Apes PII “Vāverīte

Krāsainais oktobris Apes PII “Vāverīte

Apes PII “Vāverīte” atbalsta aktīvu, kustīgu un veselīgu dzīvesveidu, tāpēc jau otro gadu piedalās “Latvijas Veselības sporta nedēļā” no 16. oktobra līdz 22. oktobrim, kuras mērķis ir iesaistīt fiziskās aktivitātēs pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.

Lasīt vairāk ›

Apes PII Vāverīte
Septembris Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”

Septembris Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”

Jauno mācību gadu Apes PII “Vāverīte” iesākām ar kopīgu pasākumu iestādes laukumā – “Tince grib mācīties”. Bērni kopā ar skolotājām un Tinci kopīgi dziedāja, dejoja, rotaļājās un piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Pašiem mazākajiem “Riekstiņiem” septembris iesākas ar adaptācijas periodu, kurā bērni iepazīst savu grupu un grupas biedrus, mācās atrast savu gultu, skapīti, dvielīti un vietu […]

Lasīt vairāk ›

Apes PII Vāverīte
Apes PII “Vāverīte” uzsāk jauno mācību gadu!

Apes PII “Vāverīte” uzsāk jauno mācību gadu!

Ar svētku sajūtu un patīkamu satraukumu  darba cēliens iesākās izglītojamiem un viņu pedagogiem Apes PII “Vāverīte”.

Lasīt vairāk ›

Apes PII Vāverīte
Apes pirmsskolas izglītības iestādei “Vāverīte” sanāk!

Apes pirmsskolas izglītības iestādei “Vāverīte” sanāk!

Zem priežu šalkām, pilsētas trīs ielu ieskauta, jau septiņdesmit trešo gadu darbojas Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”. Kāpēc “Vāverīte”? Tādēļ, ka teritorijā patīk uzturēties vāverēm, kas, lēkājot pa priedēm un sētu, izrādās pašas un izved pastaigā savus mazos vāverēnus. Savulaik mūzikas skolotāja Marika Čerņavska sarakstīja “Vāverēnu” himnu, un grupiņas ieguva īpašus un tikai viņiem raksturīgus nosaukumus: “Riekstiņi”, “Vāverēni”, “Kodoliņi” un “Čiekuriņi”.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs